Hvad er GO-undervisning.dk ?

GO-undervisning.dk er en hjemmeside, der vil forsøge at sætte fokus på elementer, der kan gøre en undervisning god. Er man underviser eller interessent omkring en skole, der ønsker at underbygge og forbedre sine undervisnings strukturer, så kan denne hjemmeside være et sted at starte.

GO-undervisning.dk er en hjemmeside, der skal anskues som en artikelsamling med relation til undervisning, hvor artiklerne kan ses i sammenhæng, men også som enkeltstående artikler. Der er teoribeskrivelser under “erkendeslsesteori”, der kan være til oplysning og inspiration for den, der læser, og dette på en overskuelig, men alligevel gennemarbejdet måde. Der er desuden det “didaktiske forum”, hvor undervisningsprincipper og -tanker beskrives.

Der er hertil litteratur og hjemmeside henvisninger, hvis man efterfølgende selv vil gå endnu dybere i stoffet. Der er ligeledes mulighed for at kommentere og diskutere undervisning, som det er beskrevet på hjemmesiden og/eller man har andre generelle overvejelser omkring undervisning. Det er GO-undervisning.dk’s egen overbevisning om, hvad der skal til for at god undervisning opstår, som ligger til grund for de udvalgte artikler på siden. Hen ad vejen vil der komme nye artikler til, som kan relateres til undervisning. Dette blandt andet ud fra eventuelle ønsker fra jer læsere. Altså en hjemmeside med viden og teorier, der har relation til undervisning. Tanken er, at hjemmesiden skal være; “Underviserens egen wikipedia”.

God undervisning opstår der, hvor undervisning kan tage højde for de mange forskellige elever, de mange forskellige klassesammensætninger, skolens kultur og muligheder, herunder lærerstabens uddannelsesniveau og lyst til udvikling. Hvor undervisning tager højde for både det interagerende og det individuelle for eleven. Hvor én undervisnings struktur ikke er den eneste vej frem til målet, men hvor “vekselvirkningen” mellem fælles aftalte strukturer skaber “de strukturelle rum” og “de frie rum”, der giver muligheden for at eleverne lærer.

GO-undervisning.dk er et bud på, hvordan vejen til god undervisning kan opnås. GO-undervisning.dk er altså ikke kun en hjemmeside, der beskriver andres teorier om dannelse, læringssyn (se under “Erkendelsesteori”) og undervisningsstruktur (se “Didaktisk forum”). Den argumenterer også for sin egen kritisk humanistiske dannelsessyn, konstruktivistiske læringssyn, og forskellige undervisningsstrukturer, hvor dualismen mellem Cooperative Learning, værkstedsundervisning med øje for læringsstile, klasseundervisning og projektorienteret undervisning alle skaber en harmonisk og motiverende vekselvirkning for eleverne (se GO undervisning).

Der er andre hjemmesider, der beskriver og afholder kurser i de strukturer, som GO-undervisning.dk også ligger op til. De beskriver og sværger til en struktur, mens GO-undervisning.dk først og fremmest bygger på en “sammensat” pædagogisk betragtning med en variation af forskellige strukturvalg. Dermed gives muligheden for at andre, der kunne ønske sig at indføre en vekselvirkende skolestruktur, kan blive fælles inspireret og samtidig have muligheden for forskellighederne i lærernes metodefrihed. Det giver en dynamik at have en fælles skolestruktur, men også at der er mulighed for vekselvirkninger.

Jeg håber siden bliver noget for dig, der læser dette.

Jesper Goos Iversen / GO-undervisning.dk