Inklusion – kræver god fælles skolestruktur

At indlemme specielundervisningsbørn i normalklasser kræver ”gearing” af skolerne og deres lærere. Det kræver en fælles didaktisk struktur, hvori forskellige pædagogiske retninger kan afprøves, uden det skaber uoverensstemmelser i lærernes forskelligheder. Vekselvirkningen i mellem undervisningsstrukturer med ”Cooperativ Learning”-strukturerne som bærende grundelement kan være svaret på dette !!

Cooperativ Learning (CL) giver en fælles platform

Igennem CL strukturerne får man foræret løsningen på problemerne, som inklusionsloven af 24. april 2012 har medført. En fælles struktur, der ikke ligger beslag på pædagogisk forskelligheder i lærerkollegiet, men som giver lærerkollegiet redskaber til at implementere de ”nye” elever i klassen, uden at det giver en belastning af de ”gamle” elever. SPIL principperne i CL kræver nemlig, ”Samtidig interaktion”, ”Positiv indbyrdes afhængighed”, ”Individuel ansvarlighed” og ”Lige deltagelse”.

Principper der giver svaret på mange af de problemer, som lærerne rundt omkring på skolerne oplever i den nuværende inklusion af special-underviste elever, børn med diagnoser og skolens andre elever. Principper der dog kræver en god fælles introduktion, altså videreuddannelse af lærerne.

Men løsningen er der !!

Afmagt uden uddannelse og fælles struktur

Indførelsen af inklusion i folkeskolen har medført, at mange lærere føler en afmagt i deres undervisningshverdag. Kasper Andersen m.fl. skriver i artikel på Folkeskolen.dk, at 68 % af en gruppe adspurgte folkeskolelærere føler, at de ikke er klar til udfordringen.

I Odense kommune har man dog fundet en mulig løsning. Via deres KIS-projekt (Kvalitet i undervisningen) har Odense kommune opnået en kraftig forbedring af elevernes faglige niveau. Dette via et valg af en fælles didaktisk struktur, nemlig ”Cooperativ Learning”, som giver svaret på at flere elever opnår et højere fagligt niveau i undervisningen.

CL er desuden en struktur, der ikke støtter op omkring diagnostiseringskulturen, da målet er at implementere alle i undervisningen, uden at de ”stærkeste” taber på det, men vinder på det.

Struktur beslutning skal tages

Uanset hvordan man ønsker sin skole, så er det tiden, hvor man i fællesskab skal beslutte sig for at få en fælles pædagogisk eller didaktisk linje, således at der er et fællessprog på skolen, der er indforstået, således at man kan tage sig af de problemer, der opstår ved inklusion. At forstå elevers forskellige læringsstile og ligge det til grund for skolens didaktik er også en mulighed. CL er bevist værende en løsning, og måske er det en kombination, der er svaret. Men overvejelserne skal i gang og beslutningerne skal tages, således at man kan begynde på en ”fælles” uddannelse i den eller de valgte strukturer, der skal indføres.

af Jesper Goos Iversen / GO-undervisning.dk

udgivet første gang 7. juli 2012