Kursusprogram

Der ligger en kursusplan klar, der forhåbentlig kan imødegå nogle af de efterspørgsler, som jeg har haft.

I stedet for de kurser, der retter sig imod en hel lærergruppe, ønsker flere og flere kurser, der i lige så stor grad retter sig imod f.eks.; indskolingen om “hvad er læringsstile“, “CL” i mellemtrinet, samt “varieret UV” og “det fælles til det frie UV rum” til overbygnings personalet.

Så for at imødegå disse efterspørgelser, har jeg udarbejdet dette kursusprogram for GO-undervisning.dk.

v/Jesper Goos Iversen

This entry was posted in kursusoversigt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.