Nye sider under erkendelsesteori

De nyeste sider på GO-undervisning ligger under erkendelsesteori. Fire er udgivet. Sider om Ontario modellen, der på mange måder har været hovedinspirationen for vores nyeste skolereform. Samt om inklusion, der virkelig er et væsentlig emne efter inklusionslov (L103) blev vedtaget. Hertil om læring, samt hvorledes progression måles og historisk set altid er blevet forsøgt opnået.

Færdigredigeringen, samt udgivelsen af de flere andre nye sider om eksempelvis Blooms taksonomi, læringsmål, samt løbende evaluering, bliver udført løbende.

This entry was posted in kursusoversigt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.