Litteratur og Links

Dannelse og læringssyn

Klafki, Wolfgang: ”Kategorial dannelse og kritisk konstruktiv pædagogik” Nyt Nordisk Forlag, 1983

Klafki, Wolfgang: ”Dannelsesteori og didaktik” Århus: Klim, 2001

Vygotsky, L.S.: ”Mind in Society” Harvard University Press, 1978

Svendsen, Poul og Stig Kjerulf: “Pædagogiske teorier” Billesø & Baltzer, 1982

Cooperative learning

Kagan, Dr. Spencer: ”Cooperative learning” Kagan, 1994

Slavin, Robert E.: “Cooperative Learning” Allyn & Bacon, 1995

Stenlev, Jette og Spencer Kagan: ”Undervisning med samarbejdsstrukturer – Cooperative learning” Alinea, 2006/2012 (1. udgave 12. oplag)

Læringsstile

Schmidt, Svend Erik: ”Børns læringsstil” Dafola Forlag, 2001

Schmidt, Svend Erik m.fl.: ”Læringsstile i praksis – flere lærer mere” (DVD) www.filmkompagniet.dk

Laursen, Per Fibæk: ”De mange intelligensers pædagogik” Gyldendal, 1997

Borup, Jytte og Vibeke Bloch ”Kan/kan næsten – profil og læringsstil – evaluering og handleplan” Dafola Forlag, 2001

Bostrøm, Lena ”Fra undervisning til læring. Læringsstile i praksis” Dafola forlag, 2000

Dunn, Rita og Kenn Dunn ”Teaching Young Children Through Their Individual Teaching Style” Allyn and Bacin, 1994

Anden undervisning (projektorienteret, klasseundervisning og storyline)

Anna Sfard  “On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One.” Educational Reasearcher: vol. 27 no 2,  1998

Cecilie Falkenberg m.fl. “Storyline-metoden – “Den skotske metode” – undervisning på fantasiens vinger” Kroghs forlag A/S, 1994

Hjemmesider

www.laerer-til-laerer.dk

www.blivklog.dk

www.kaganonline.com

www.filmkompagniet.dk

www.cooperativelearning.dk

www.Learningstyles.net

www.worksheetlibrary.com/teachingtips/cooplearning.html

www.mensa.dk

www.storylinemetoden.dk

http://uvm.dk/I-fokus/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130607%20Aftaleteksten.ashx (Folkeskolereform aftalen for 2014/15)

 

 

Skriv et svar til Anonym Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *