Projektopgaven

Projektopgaven er en opgave skrevet med viden fra mange forskellige områder, hvor man bruger forskellige fags indhold og metoder til beskrivelse af en problemstilling eller et emne. Man skal bruge viden fra de fag, hvor fagene kan være med til at anskueliggøre projektet, man ønsker at beskrive. Projektopgaven er lovmæssigt bestemt. (se under projektorienteret undervisning)

Projektopgaven bygger på følgende regler;

  • Et overordnet emne, som man er fælles om i hele klassen eller klassetrinnet.
  • At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne.
  • Hvert delemne er baseret på en problemstilling. En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål.
  • Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis, i par eller teams/grupper.
  • Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet.
  • Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse og /eller produkt.
  • Eleverne vælger udtryksform.
  • Skolen skal give både en skriftlig vurdering og en karakter .

Projektopgaven er ikke en prøve i traditionel forstand. Eleven skal ikke arbejde under prøvelignende forhold og det betyder, at eleven gerne må snakke og få hjælp af andre elever, voksne eller sine lærere/vejledere under projektarbejdet.

Projektopgaven skal ikke ses, som et emnearbejde. Et emnearbejde er meget objektivt beskrivende, f.eks. kan man i emnearbejdet beskrive et land, en historisk periode eller et begreb som sport, uden at finde forklaringer eller grunde til, at det er, som man beskriver det. I emnearbejdet tager man ikke selv stilling, tænker ikke selv videre. Det er her den store forskel til projektopgaven ligger.

Projektopgaven skal tage sit udgangspunkt i det objektivt beskrivende, men hertil forsøge at være subjektiv kritisk forholden til emnet, eller skal i hvert fald tage stilling til emnet i en eller anden grad. Afprøve det, spille det, fremvise det. Dermed skal der også fremstå et produkt, hvor selve fremlæggelsen kan være produktet, hvori man tager kritisk stilling til sit emne. Den kritiske stillingtagen er da produktet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *