Howard Gardners “De mangesidede intelligenser”

Howard Gardner er født 1943 i Scranton Pennsylvania i  USA. Han er kognitiv psykolog fra Harvard Universitetet og fik i 1981 tildelt det ærefulde MacArthur Foundation legat. Gardner er manden bag teorien om de mangesidede intelligenser. Han har fastslået otte intelligenser, der alle kan måles ved hjerneaktivitet. Han leder efter placering af en niende intelligens, nemlig den eksistentielle intelligens, der skulle være evnen til bearbejde de enorme spørgsmål om vores eksistens. Dennes placering i hjernen er ikke fundet, hvorfor Gardner ikke selv regner denne med for nuværende.

De 8 intelligenser er;

Den verbale/sproglige intelligens, hvor forståelsen for sprogets opbygning, evnen til at benytte sproget, både verbalt og skriftligt. Venstre hjernehalvdel har størst betydning for denne intelligens. Halfdan Rasmussen er et eksempel på høj verbal intelligens.

Den matematiske/logiske intelligens er de systematisk tænkende, der kan se sammenhæng i arbejdet med tal og formler. Den er ligeledes uafhængig af andre intelligenser og den er lokaliseret i venstre hjernehalvdel. Einstein er logisk intelligent og denne intelligens er sammen med den verbale, de højst prioriterede i den vestlige verden (især ifølge Piaget). Disse to intelligenser er også kombinationen, der i overvejende grad definerer Mensa-folk, der har en IQ over 130 (højt begavede – IQ over 125).

Den musikalske intelligens er fornemmelsen for toner, rytmer og melodi. Den er uafhængig af de andre intelligenser og er lokaliseret i højre hjernehalvdel. Mozart er det mest oplagte eksempel på høj musikalsk intelligens.

Den spatiale/visuelle intelligens er evnen til at bedømme afstande og forholdet mellem genstande, samt perspektivering og genskabelse af synsindtryk

Den kropslige-kinæstetiske intelligens, hvor grov- og finmotorikken er væsentlig, samt kontrollen over kroppen og dens bevægelser.

Den naturalistiske intelligens, der er evnen til at klassificere objekter i omverdenen og som kan styre rundt i vores verden af mange valg og muligheder.

Den intrapsykiske intelligens er opfattelsen af sig selv, sine følelser og det at handle passende. Et realistisk selvbilled.

Den interpsykiske intelligens er forståelsen for andre mennesker, deres motiver og udtryksformer. At man har empati/indfølingsevne med andre mennesker. Dette skal komme via mindst en betydningsfuld relationsperson.

Den intrapsykiske og interpsykiske opfattes samlet, som den personlige intelligens.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *