Mensa og høj intelligens

Mensa intelligens kvotient

Intelligens kan opfattes som Howard Gardner gør, hvor der differenceres i mellem forskellige intelligenser, der fysisk kan måles forskellige steder i hjernen, eller opfattes som Mensa foreningen gør det, som en mere fundamental intelligens. Denne opfattelse bygger på den engelske psykolog Charles Spearmans g, der er en målbar ”generel kognitiv evne” hos alle.

Skal man sammenligne med Howard Gardners teori, så er det især en måling af den verbale/sproglige intelligens og den matematisk/logiske intelligens, der ligger bag de test, der skal til for at måle intelligens kvotienten, som Mensa ser det. Men også den rummelige og den spatiale/visuelle intelligens har lidt indvirkning på målingen, mens den personlige, kropslige-kinæstetiske og naturalistiske intelligens ingen indflydelse har overhovedet.

Testen giver en måling, som aflæses som en intelligens kvotient, et IK (IQ), hvor befolkningens gennemsnitlige intelligens kvotient sættes til 100. Begrebet intelligens kvotient blev skabt af den tyske psykolog William Stern i 1912.

Mensa

Mensa er en International forening skabt i England i 1946, hvor ordet Mensa kommer af det latinske ord for bord. Tanken var oprindeligt at folk med høj begavelse kunne mødes omkring ”det runde bord”. Mensa foreningen er for de 2 % af befolkningen, der har den højeste IK, som ligger over testkvotienten 130, med en mulig afvigelse på 15.

Den person, der er blevet målt med den højeste IK nogensinde, er William James Sidis, der havde en IK på 300, mens nummer to er Marilyn von Savant, der er blevet målt til 228. Af andre ”Mensa”-personer kan nævnes; Goethe (210),  John Stuart Mill (200), Newton (190), Bobby Fischer (190), Voltaire (190), Galilei (185), Descartes (180), Leonardo Da Vinci (180), Immanuel Kant (175), Martin Luther (170), Charles Darwin (165), Albert Einstein (165), Napoleon (145).

Høj begavelse

En person vil i andre sammenhænge blive opfattet som højt begavet, hvis deres intelligens er over 125. I Danmark er der i dag oprettet skoler for højt begavede børn, som kaldes Mentiqa skolerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *